Inköpsavdelningen säkerställer hållbara upphandlingar och att SOS Alarms leverantörsavtal är konkurrensmässiga och affärsmässiga. Inköp ansvarar för all upphandling och omförhandling av SOS Alarms leverantörsavtal. Avdelningen planerar och leder arbetet enligt särskild tvärfunktionell upphandlingsprocess och i samarbete med övriga intressenter i verksamheten. Avdelningen ansvarar även för att säkerställa rätt beställare, kravställare och övriga intressenter involveras i upphandlingen för att säkerställa hög kvalitet, låg risk och hållbarhet i leverantörskedjan. Inköpsavdelningen säkerställer att avrop sker i enlighet med avtal och att avtal efterlevs genom leverantörsuppföljning.

sonie.rudenschold@sosalarm.se

010 140 81 21

Jobbar du redan på SOS Alarm?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@sosalarm.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor